Laptop Keyboard Fits Below Laptop Models
 

HP PAVILION G6-2300
HP PAVILION G6-2300ER
HP PAVILION G6-2300SA
HP PAVILION G6-2300SB
HP PAVILION G6-2300SM
HP PAVILION G6-2300SW
HP PAVILION G6-2301AU
HP PAVILION G6-2301AX
HP PAVILION G6-2301EK
HP PAVILION G6-2301ET
HP PAVILION G6-2301EZ
HP PAVILION G6-2301SA
HP PAVILION G6-2301SC
HP PAVILION G6-2301SD
HP PAVILION G6-2301SG
HP PAVILION G6-2301SH
HP PAVILION G6-2301SM
HP PAVILION G6-2301SQ
HP PAVILION G6-2301ST
HP PAVILION G6-2301SU
HP PAVILION G6-2301SV
HP PAVILION G6-2301TU
HP PAVILION G6-2301TX
HP PAVILION G6-2302AU
HP PAVILION G6-2302AX
HP PAVILION G6-2302EE
HP PAVILION G6-2302EIA
HP PAVILION G6-2302ER
HP PAVILION G6-2302ET
HP PAVILION G6-2302EU
HP PAVILION G6-2302SA
HP PAVILION G6-2302SC
HP PAVILION G6-2302SH
HP PAVILION G6-2302SIA
HP PAVILION G6-2302SM
HP PAVILION G6-2302SO
HP PAVILION G6-2302SP
HP PAVILION G6-2302SQ
HP PAVILION G6-2302SR
HP PAVILION G6-2302SS
HP PAVILION G6-2302ST
HP PAVILION G6-2302SU
HP PAVILION G6-2302TU
HP PAVILION G6-2302TX
HP PAVILION G6-2303AU
HP PAVILION G6-2303AX
HP PAVILION G6-2303EK
HP PAVILION G6-2303ET
HP PAVILION G6-2303EU
HP PAVILION G6-2303SA
HP PAVILION G6-2303SD
HP PAVILION G6-2303SG
HP PAVILION G6-2303SH
HP PAVILION G6-2303SM
HP PAVILION G6-2303SO
HP PAVILION G6-2303SQ
HP PAVILION G6-2303ST
HP PAVILION G6-2303SU
HP PAVILION G6-2303TU
HP PAVILION G6-2303TX
HP PAVILION G6-2304AU
HP PAVILION G6-2304AX
HP PAVILION G6-2304EIA
HP PAVILION G6-2304EK
HP PAVILION G6-2304EU
HP PAVILION G6-2304EV
HP PAVILION G6-2304SD
HP PAVILION G6-2304SF
HP PAVILION G6-2304SG
HP PAVILION G6-2304SH
HP PAVILION G6-2304SIA
HP PAVILION G6-2304SL
HP PAVILION G6-2304SQ
HP PAVILION G6-2304SR
HP PAVILION G6-2304SU
HP PAVILION G6-2304TU
HP PAVILION G6-2304TX
HP PAVILION G6-2305AU
HP PAVILION G6-2305AX
HP PAVILION G6-2305EG
HP PAVILION G6-2305EK
HP PAVILION G6-2305ER
HP PAVILION G6-2305ET
HP PAVILION G6-2305EU
HP PAVILION G6-2305EV
HP PAVILION G6-2305SA
HP PAVILION G6-2305SC
HP PAVILION G6-2305SG
HP PAVILION G6-2305SH
HP PAVILION G6-2305SL
HP PAVILION G6-2305SM
HP PAVILION G6-2305SO
HP PAVILION G6-2305SQ
HP PAVILION G6-2305ST
HP PAVILION G6-2305TU
HP PAVILION G6-2305TX
HP PAVILION G6-2306AU
HP PAVILION G6-2306AX
HP PAVILION G6-2306EE
HP PAVILION G6-2306EL
HP PAVILION G6-2306ES
HP PAVILION G6-2306ET
HP PAVILION G6-2306EX
HP PAVILION G6-2306EZ
HP PAVILION G6-2306SA
HP PAVILION G6-2306SE
HP PAVILION G6-2306SF
HP PAVILION G6-2306SI
HP PAVILION G6-2306ST
HP PAVILION G6-2306SX
HP PAVILION G6-2306TU
HP PAVILION G6-2306TX
HP PAVILION G6-2307AU
HP PAVILION G6-2307AX
HP PAVILION G6-2307EL
HP PAVILION G6-2307SA
HP PAVILION G6-2307SF
HP PAVILION G6-2307SP
HP PAVILION G6-2307SR
HP PAVILION G6-2307SX
HP PAVILION G6-2307TU
HP PAVILION G6-2307TX
HP PAVILION G6-2308EA
HP PAVILION G6-2308EK
HP PAVILION G6-2308EO
HP PAVILION G6-2308SA
HP PAVILION G6-2308SF
HP PAVILION G6-2308SL
HP PAVILION G6-2308SR
HP PAVILION G6-2308SS
HP PAVILION G6-2308TU
HP PAVILION G6-2308TX
HP PAVILION G6-2309AU
HP PAVILION G6-2309EA
HP PAVILION G6-2309EK
HP PAVILION G6-2309SA
HP PAVILION G6-2309SL
HP PAVILION G6-2309SS
HP PAVILION G6-2309TU
HP PAVILION G6-2309TX
HP PAVILION G6-2310AX
HP PAVILION G6-2310EK
HP PAVILION G6-2310ER
HP PAVILION G6-2310ET
HP PAVILION G6-2310EW
HP PAVILION G6-2310EX
HP PAVILION G6-2310SA
HP PAVILION G6-2310SD
HP PAVILION G6-2310SJ
HP PAVILION G6-2310SO
HP PAVILION G6-2310SR
HP PAVILION G6-2310ST
HP PAVILION G6-2310SW
HP PAVILION G6-2310SX
HP PAVILION G6-2310TX
HP PAVILION G6-2311AX
HP PAVILION G6-2311EE
HP PAVILION G6-2311EG
HP PAVILION G6-2311EO
HP PAVILION G6-2311EP
HP PAVILION G6-2311ET
HP PAVILION G6-2311EX
HP PAVILION G6-2311NR
HP PAVILION G6-2311SA
HP PAVILION G6-2311SE
HP PAVILION G6-2311SG
HP PAVILION G6-2311SO
HP PAVILION G6-2311SP
HP PAVILION G6-2311ST
HP PAVILION G6-2311SX
HP PAVILION G6-2311TU
HP PAVILION G6-2311TX
HP PAVILION G6-2312AX
HP PAVILION G6-2312ES
HP PAVILION G6-2312EX
HP PAVILION G6-2312SA
HP PAVILION G6-2312SIA
HP PAVILION G6-2312SO
HP PAVILION G6-2312SX
HP PAVILION G6-2312SZ
HP PAVILION G6-2312TU
HP PAVILION G6-2312TX
HP PAVILION G6-2313AX
HP PAVILION G6-2313EX
HP PAVILION G6-2313SF
HP PAVILION G6-2313SIA
HP PAVILION G6-2313SU
HP PAVILION G6-2313SX
HP PAVILION G6-2313TU
HP PAVILION G6-2313TX
HP PAVILION G6-2314AX

HP PAVILION G6-2314EE
HP PAVILION G6-2314EX
HP PAVILION G6-2314SE
HP PAVILION G6-2314SG
HP PAVILION G6-2314SIA
HP PAVILION G6-2314SP
HP PAVILION G6-2314SX
HP PAVILION G6-2314TU
HP PAVILION G6-2314TX
HP PAVILION G6-2315AX
HP PAVILION G6-2315EE
HP PAVILION G6-2315ER
HP PAVILION G6-2315EX
HP PAVILION G6-2315EZ
HP PAVILION G6-2315SA
HP PAVILION G6-2315SE
HP PAVILION G6-2315SF
HP PAVILION G6-2315SG
HP PAVILION G6-2315SX
HP PAVILION G6-2315TX
HP PAVILION G6-2316AX
HP PAVILION G6-2316ER
HP PAVILION G6-2316EX
HP PAVILION G6-2316SF
HP PAVILION G6-2316SR
HP PAVILION G6-2316SX
HP PAVILION G6-2316TU
HP PAVILION G6-2316TX
HP PAVILION G6-2317AX
HP PAVILION G6-2317EE
HP PAVILION G6-2317EX
HP PAVILION G6-2317SA
HP PAVILION G6-2317SF
HP PAVILION G6-2317SR
HP PAVILION G6-2317SX
HP PAVILION G6-2317SZ
HP PAVILION G6-2317TU
HP PAVILION G6-2317TX
HP PAVILION G6-2318AK
HP PAVILION G6-2318EK
HP PAVILION G6-2318EX
HP PAVILION G6-2318SR
HP PAVILION G6-2318SX
HP PAVILION G6-2318TU
HP PAVILION G6-2318TX
HP PAVILION G6-2319EL
HP PAVILION G6-2319EX
HP PAVILION G6-2319NR
HP PAVILION G6-2319SF
HP PAVILION G6-2319SR
HP PAVILION G6-2319SS
HP PAVILION G6-2319SX
HP PAVILION G6-2319TX
HP PAVILION G6-2320DX
HP PAVILION G6-2320EE
HP PAVILION G6-2320ER
HP PAVILION G6-2320EX
HP PAVILION G6-2320SE
HP PAVILION G6-2320SF
HP PAVILION G6-2320SL
HP PAVILION G6-2320SS
HP PAVILION G6-2320SW
HP PAVILION G6-2320SX
HP PAVILION G6-2320TU
HP PAVILION G6-2320TX
HP PAVILION G6-2321DX
HP PAVILION G6-2321EE
HP PAVILION G6-2321EL
HP PAVILION G6-2321EO
HP PAVILION G6-2321ER
HP PAVILION G6-2321EX
HP PAVILION G6-2321SE
HP PAVILION G6-2321SO
HP PAVILION G6-2321SS
HP PAVILION G6-2321SX
HP PAVILION G6-2321TU
HP PAVILION G6-2322ER
HP PAVILION G6-2322ES
HP PAVILION G6-2322EX
HP PAVILION G6-2322SR
HP PAVILION G6-2322SX
HP PAVILION G6-2322TU
HP PAVILION G6-2322TX
HP PAVILION G6-2323DX
HP PAVILION G6-2323EW
HP PAVILION G6-2323SF
HP PAVILION G6-2323SR
HP PAVILION G6-2323SW
HP PAVILION G6-2323SX
HP PAVILION G6-2323TU
HP PAVILION G6-2324DX
HP PAVILION G6-2324EX
HP PAVILION G6-2324SA
HP PAVILION G6-2324SF
HP PAVILION G6-2324SL
HP PAVILION G6-2324SW
HP PAVILION G6-2324SX
HP PAVILION G6-2324TU
HP PAVILION G6-2324TX
HP PAVILION G6-2325EL
HP PAVILION G6-2325EW
HP PAVILION G6-2325EX
HP PAVILION G6-2325SA
HP PAVILION G6-2325SF
HP PAVILION G6-2325SR
HP PAVILION G6-2325SW
HP PAVILION G6-2325SX
HP PAVILION G6-2325TU
HP PAVILION G6-2326EZ
HP PAVILION G6-2326SA
HP PAVILION G6-2326SR
HP PAVILION G6-2326TX
HP PAVILION G6-2327SA
HP PAVILION G6-2327SF
HP PAVILION G6-2327SL
HP PAVILION G6-2327SZ
HP PAVILION G6-2327TU
HP PAVILION G6-2327TX
HP PAVILION G6-2328EE
HP PAVILION G6-2328SA
HP PAVILION G6-2328TU
HP PAVILION G6-2328TX
HP PAVILION G6-2329SR
HP PAVILION G6-2329TU
HP PAVILION G6-2330DX
HP PAVILION G6-2330EE
HP PAVILION G6-2330EF
HP PAVILION G6-2330EW
HP PAVILION G6-2330SE
HP PAVILION G6-2330SF
HP PAVILION G6-2330SG
HP PAVILION G6-2330SW
HP PAVILION G6-2330TU
HP PAVILION G6-2330TX
HP PAVILION G6-2331EE
HP PAVILION G6-2331ER
HP PAVILION G6-2331SB
HP PAVILION G6-2331SE
HP PAVILION G6-2331SF
HP PAVILION G6-2331SR
HP PAVILION G6-2331TX
HP PAVILION G6-2332EE
HP PAVILION G6-2332ER
HP PAVILION G6-2332SA
HP PAVILION G6-2332SE
HP PAVILION G6-2332SF
HP PAVILION G6-2332SL
HP PAVILION G6-2332SR
HP PAVILION G6-2332TU
HP PAVILION G6-2332TX
HP PAVILION G6-2333EF
HP PAVILION G6-2333EL
HP PAVILION G6-2333ER
HP PAVILION G6-2333SL
HP PAVILION G6-2333SR
HP PAVILION G6-2333TU
HP PAVILION G6-2333TX
HP PAVILION G6-2334EE
HP PAVILION G6-2334ER
HP PAVILION G6-2334SA
HP PAVILION G6-2334SE
HP PAVILION G6-2334SR
HP PAVILION G6-2334TX
HP PAVILION G6-2335ER
HP PAVILION G6-2335SE
HP PAVILION G6-2335SR
HP PAVILION G6-2335SW
HP PAVILION G6-2335TX
HP PAVILION G6-2336EL
HP PAVILION G6-2336SE
HP PAVILION G6-2336SR
HP PAVILION G6-2336TX
HP PAVILION G6-2337SE
HP PAVILION G6-2337SR
HP PAVILION G6-2338EE
HP PAVILION G6-2338SE
HP PAVILION G6-2338SL
HP PAVILION G6-2339EE
HP PAVILION G6-2339NR
HP PAVILION G6-2339SE
HP PAVILION G6-2339SR
HP PAVILION G6-2340EE
HP PAVILION G6-2340ER
HP PAVILION G6-2340EW
HP PAVILION G6-2340SE
HP PAVILION G6-2340SJ
HP PAVILION G6-2340SR
HP PAVILION G6-2340SW
HP PAVILION G6-2340TX
HP PAVILION G6-2341EE
HP PAVILION G6-2341SE

HP PAVILION G6-2341SF
HP PAVILION G6-2341SL
HP PAVILION G6-2341SR
HP PAVILION G6-2341TX
HP PAVILION G6-2342DX
HP PAVILION G6-2342EE
HP PAVILION G6-2342EF
HP PAVILION G6-2342ER
HP PAVILION G6-2342SE
HP PAVILION G6-2342SF
HP PAVILION G6-2342SL
HP PAVILION G6-2342SR
HP PAVILION G6-2343ER
HP PAVILION G6-2343SR
HP PAVILION G6-2344EB
HP PAVILION G6-2344EE
HP PAVILION G6-2344SR
HP PAVILION G6-2345EF
HP PAVILION G6-2345ER
HP PAVILION G6-2345EW
HP PAVILION G6-2345SF
HP PAVILION G6-2345SG
HP PAVILION G6-2345SJ
HP PAVILION G6-2345SR
HP PAVILION G6-2346EE
HP PAVILION G6-2346NR
HP PAVILION G6-2346SE
HP PAVILION G6-2346SF
HP PAVILION G6-2346SR
HP PAVILION G6-2347EE
HP PAVILION G6-2347ER
HP PAVILION G6-2347SE
HP PAVILION G6-2347SF
HP PAVILION G6-2347SG
HP PAVILION G6-2347SR
HP PAVILION G6-2348ER
HP PAVILION G6-2348SG
HP PAVILION G6-2348SR
HP PAVILION G6-2349SF
HP PAVILION G6-2349SR
HP PAVILION G6-2350SC
HP PAVILION G6-2350SG
HP PAVILION G6-2350SIA
HP PAVILION G6-2350SR
HP PAVILION G6-2350SV
HP PAVILION G6-2351EE
HP PAVILION G6-2351ET
HP PAVILION G6-2351EU
HP PAVILION G6-2351SE
HP PAVILION G6-2351SF
HP PAVILION G6-2351SO
HP PAVILION G6-2351SV
HP PAVILION G6-2351SX
HP PAVILION G6-2352EE
HP PAVILION G6-2352SC
HP PAVILION G6-2352SE
HP PAVILION G6-2352SX
HP PAVILION G6-2353EE
HP PAVILION G6-2353SE
HP PAVILION G6-2353SF
HP PAVILION G6-2353SG
HP PAVILION G6-2353SO
HP PAVILION G6-2354ER
HP PAVILION G6-2354SF
HP PAVILION G6-2354SO
HP PAVILION G6-2355EE
HP PAVILION G6-2355EF
HP PAVILION G6-2355EJ
HP PAVILION G6-2355ER
HP PAVILION G6-2355SA
HP PAVILION G6-2355SE
HP PAVILION G6-2355SF
HP PAVILION G6-2355SO
HP PAVILION G6-2355SR
HP PAVILION G6-2355SS
HP PAVILION G6-2355ST
HP PAVILION G6-2356ER
HP PAVILION G6-2356SA
HP PAVILION G6-2356SE
HP PAVILION G6-2356SG
HP PAVILION G6-2356SO
HP PAVILION G6-2356SS
HP PAVILION G6-2356ST
HP PAVILION G6-2357EA
HP PAVILION G6-2357ER
HP PAVILION G6-2357ES
HP PAVILION G6-2357SA
HP PAVILION G6-2357SO
HP PAVILION G6-2357ST
HP PAVILION G6-2358EE
HP PAVILION G6-2358ER
HP PAVILION G6-2358SE
HP PAVILION G6-2359EE
HP PAVILION G6-2359ER
HP PAVILION G6-2359SA
HP PAVILION G6-2359SE
HP PAVILION G6-2359SO
HP PAVILION G6-2360EE
HP PAVILION G6-2360ER
HP PAVILION G6-2360SE
HP PAVILION G6-2360SJ
HP PAVILION G6-2360SO
HP PAVILION G6-2361EO
HP PAVILION G6-2361ER
HP PAVILION G6-2361NR
HP PAVILION G6-2361SC
HP PAVILION G6-2361SE
HP PAVILION G6-2362ER
HP PAVILION G6-2362NR
HP PAVILION G6-2362SE
HP PAVILION G6-2362SO
HP PAVILION G6-2363NR
HP PAVILION G6-2363SO
HP PAVILION G6-2364ER
HP PAVILION G6-2364NR
HP PAVILION G6-2364SR
HP PAVILION G6-2365EA
HP PAVILION G6-2365ER
HP PAVILION G6-2365SA
HP PAVILION G6-2365SO
HP PAVILION G6-2365SR
HP PAVILION G6-2366EA
HP PAVILION G6-2366ER
HP PAVILION G6-2366SA
HP PAVILION G6-2367ER
HP PAVILION G6-2368CA
HP PAVILION G6-2368ER
HP PAVILION G6-2368SR
HP PAVILION G6-2369ER
HP PAVILION G6-2370EG
HP PAVILION G6-2370ER
HP PAVILION G6-2370SA
HP PAVILION G6-2371SA
HP PAVILION G6-2371SD
HP PAVILION G6-2372NR
HP PAVILION G6-2372SA
HP PAVILION G6-2374NR
HP PAVILION G6-2376EG
HP PAVILION G6-2376NR
HP PAVILION G6-2377EZ
HP PAVILION G6-2377SR
HP PAVILION G6-2377SZ
HP PAVILION G6-2378NR
HP PAVILION G6-2379CA
HP PAVILION G6-2379ER
HP PAVILION G6-2379SR
HP PAVILION G6-2380EA
HP PAVILION G6-2380SA
HP PAVILION G6-2381SA
HP PAVILION G6-2382SA
HP PAVILION G6-2383CA
HP PAVILION G6-2383ER
HP PAVILION G6-2383SR
HP PAVILION G6-2384SA
HP PAVILION G6-2384SG
HP PAVILION G6-2385EG
HP PAVILION G6-2386EG
HP PAVILION G6-2386ER
HP PAVILION G6-2386SR
HP PAVILION G6-2389CA
HP PAVILION G6-2389SR
HP PAVILION G6-2390ER
HP PAVILION G6-2390SA
HP PAVILION G6-2390SR
HP PAVILION G6-2391ER
HP PAVILION G6-2391NR
HP PAVILION G6-2391SG
HP PAVILION G6-2391SR
HP PAVILION G6-2392ER
HP PAVILION G6-2392NR
HP PAVILION G6-2392SR
HP PAVILION G6-2393EG
HP PAVILION G6-2393ER
HP PAVILION G6-2393NR
HP PAVILION G6-2393SR
HP PAVILION G6-2394NR
HP PAVILION G6-2394SR
HP PAVILION G6-2395ER
HP PAVILION G6-2395NR
HP PAVILION G6-2395SA
HP PAVILION G6-2395SR
HP PAVILION G6-2396NR
HP PAVILION G6-2397EG
HP PAVILION G6-2397ER
HP PAVILION G6-2397NR
HP PAVILION G6-2397SR
HP PAVILION G6-2398NR
HP PAVILION G6-2398SA
HP PAVILION G6-2399SA
HP PAVILION G6-2399SR


Condition New
Product Type
Replacement | Compatible
Brand Generic
Keyboard Type Standard
Screws Not Included
Frame Not Included
Layout English
Connectivity Wired | Ribbon
Interface Ribbon
Colour Black 
In The Box Laptop Keyboard 1 pc 

 
Product Features
High Quality Laptop Keyboard, High Compatibility, High Efficiency
Free Fast Shipping All Over India with Tracking Number

 
Product Warranty
Warranty Summary
           3 Months Warranty on Manufacturing Defects
Warranty Service Type     Replacement or Repair Carry in Warranty
Warranty Type                   Seller Warranty
Covered in Warranty         Warranty of the Product is Limited to Failure and Manufacturing Defects
Not Covered in Warranty    Defects due to External Causes, Accidental, Physical Damage, Cut, Burnt, Misuse and Missing Warranty Stickers or Labels

 
Important Information
Do not buy only based on part numbers. Parts numbers can be similar with different Keyboard model series.
Part number used in the title is only for reference. Actual product may have different part number.
Payment will be refunded if the product is out of stock. All order placed before cut off time will be dispatched on the same day.
Physically damaged items will not be replaced or refunded. Make sure your delivery address is complete with pin code & contact number
Item is NOT "Original"
 
Laptop Keyboard at Adamscart.com

Browse through the wide range of laptop Keyboard that Adamscart.com has to offer. These Laptop Keyboards are durable and safe for your laptops. The Laptop Keyboard prices are very nominal and thus would easily fit into everyone's budget. Look for the perfect Laptop Keyboard for your laptop and order it from Adamscart.com. Their cash on delivery option and free home delivery are an added advantage when it comes to shopping for Laptop Keyboards online in India.

Adamscart.com - Your hassle free online shopping site, offering best deals and discounts on countless number of items, along with cash on delivery and fast shipping. 

No Review